کفراژبندی گود پروژه همیلا با متراژ 70.000 مترمکعب در سال 1394