کفراژبندی پروژه میدان هروی با متراژ 2000 مترمکعب در سال 1391 توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد