اجرا و نصب داربست فلزی نمای پروژه خیابان مقدس اردبیلی با متراژ 1000 مترمکعب که در سال 1394 توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد