نصب داربست حفاظ و نمای پروژه پارکینگ طبقاتی امیر آباد شمالی با متراژ 7000 مترمکعب در سال 1393 توسط شرکت معراج بست