اجرا و نصب داربست فلزی نمای پروژه بانک مهر خیابان مغتح با متراژ 7000 مترمکعب که در سال 1398 توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد