نصب و اجرای داربست حفاظ پروژه خیابان شیخ بهایی جنوبی به مساحت 1000 مترمکعب که در سال 1394 توسط شرکت معراج بست انجام گردید