اجرا و نصب داربست فلزی کفراژ و راه پله گنبدمرقد امام خمینی(ره)  که در سال ۱۳۸۴ توسط شرکت داربست معراج بست انجام شد