کفراژبندی گود پروژه همیلا با متراژ ۷۰٫۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۴