کفراژبندی پروژه میدان هروی با متراژ ۲۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد