اجرا و نصب داربست فلزی نمای پروژه خیابان مقدس اردبیلی با متراژ ۱۰۰۰ مترمکعب که در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد