نصب داربست حفاظ و نمای پروژه پارکینگ طبقاتی امیر آباد شمالی با متراژ ۷۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت معراج بست