پروژه داربست ورزشگاه منطقه ۱ دارآباد با متراژ ۱۰٫۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۹۴