اجرا و نصب داربست فلزی نمای پروژه بانک مهر خیابان مغتح با متراژ ۷۰۰۰ مترمکعب که در سال ۱۳۹۸ توسط شرکت داربست معراج بست عملیاتی شد