نصب و اجرای داربست حفاظ پروژه خیابان شیخ بهایی جنوبی به مساحت ۱۰۰۰ مترمکعب که در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت معراج بست انجام گردید